2011-2020 (C) Centrul Cultural Dunarea de Jos Galati

Prefectura Judetului Galati
Primaria Municipiului Galati
Consiliul Judetului Galati
Biblioteca V. A. Urechia Galati
Complexul Muzeal de Stiintele Naturii Galati
MUZEUL DE ARTA VIZUALA din Galati
Muzeul de Istorie Galati
Universitatea Dunarea de Jos Galati
Teatrul Muzical Nae Leonard Galati
Directia pentru Cultura Galati
MASS-MEDIA
Conferinte de presa
Parteneriate media
LINKURI UTILE PARTENERI SI INSTITUTII
 Muzeul Zonei Pescăreşti din judeţul Galaţi

Obiectivul general al proiectului este reconstituirea, conservarea şi promovarea unor elemente de patrimoniu material şi imaterial cu specific pescăresc, prin realizarea unui muzeu al zonei pescăreşti în judeţul Galaţi.
FONDUL EUROPEAN DE PESCUIT
PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ”PRUT – DUNĂRE GALAȚI”
Măsura 6. Protecţia şi conservarea patrimoniului local cultural, etnografic şi de mediu, 
Operaţiunea 6.3.1 Amenajarea unităţilor muzeale, beneficiar Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. 
Valoarea totală a proiectului: 2.076.660,72 lei, din care valoarea eligibilă estimată este de 1.681.680,00 lei, 394.980,72 lei reprezentând TVA -ul aferent cheltuielilor eligibile.
Contributie CCDJ: 0 LEI.
Contributie CJG: 0 LEI
Perioadă de desfășurare: 26 august 2014 – 15 decembrie 2015.
Locaţia proiectului este în zona de agrement a Pădurii Gârboavele, comuna Tulucești, pe latura sudică a Muzeului Satului „Petru Caraman”.
 „Muzeul Zonei Pescăreşti din Judeţul Galaţi”, este reprezentat de un ansamblu de obiective care va cuprinde două gospodării tradiţionale, o cherhana, un iaz, un pavilion pentru activităţi culturale în aer liber şi  împrejmuiri.  
 Beneficiarii direcți ai proiectului sunt locuitorii din aria eligibilă, membri ai comunităţilor locale din cadrul Zonei pescăreşti Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară, care vor conştientiza necesitatea conservării şi protejării patrimoniului local etnografic, cultural şi de mediu și nu în ultimul rând turiştii de nivel regional, naţional şi internaţional.
Centrul Cultural Dunărea de Jos își asumă răspunderea organizării activităților culturale ale orașului și crearea condițiilor prielnice de dezvoltare a lor, stimulând și organizând colaborarea cu instituții de profil. Ne dorim  susținerea și promovarea tuturor formelor de expresie culturală pe care le-am gândit cu entuziasm în proiecte mai vechi, dar și noi.