2011-2020 (C) Centrul Cultural Dunarea de Jos Galati

Prefectura Judetului Galati
Primaria Municipiului Galati
Consiliul Judetului Galati
Biblioteca V. A. Urechia Galati
Complexul Muzeal de Stiintele Naturii Galati
MUZEUL DE ARTA VIZUALA din Galati
Muzeul de Istorie Galati
Universitatea Dunarea de Jos Galati
Teatrul Muzical Nae Leonard Galati
Directia pentru Cultura Galati
MASS-MEDIA
Conferinte de presa
Parteneriate media
LINKURI UTILE PARTENERI SI INSTITUTII
 ”La pescuit” 

Promovarea obiceiurilor tradiționale pescărești în Lunca joasă a Prutului Inferior și Dunărea inferioară

Proiectul se derulează în baza contractului de finanțare nr. 252 încheiat între Centrul  Cultural ”Dunărea de Jos” Galați în calitate de beneficiar și Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Pescuit în calitate de Autoritate de Management (AM).  

Fondul European de Pescuit (FEP) – PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013, în cadrul “Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti Prut-Dunăre din judeţul Galaţi”, 

Măsura 4 – Îmbunătățirea sistemului de valorificare a produselor pescărești locale, 

Operațiunea 4.3 – Promovarea produselor și serviciilor locale legate de pescuit și acvacultură.

Perioada de implementare: 02.09.2014 - 02.12.2015

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 220.790,00 lei și 0 lei - contribuție proprie.

Contributie CJG: 0 lei

Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea pescuitului ca ocupaţie tradiţională în Lunca Joasă a Prutului Inferior şi Dunărea Inferioară, promovarea şi conştientizarea asupra produselor şi serviciilor locale legate de pescuit şi acvacultură prin specificul pescăresc local şi îmbunătăţirea imaginii produselor pescăreşti.

 

Centrul Cultural Dunărea de Jos își asumă răspunderea organizării activităților culturale ale orașului și crearea condițiilor prielnice de dezvoltare a lor, stimulând și organizând colaborarea cu instituții de profil. Ne dorim  susținerea și promovarea tuturor formelor de expresie culturală pe care le-am gândit cu entuziasm în proiecte mai vechi, dar și noi.